DOTAČNÍ PROGRAM

NÁZEV PROJEKTU

Modernizace technologického vybavení společnosti TOMPRES CZ

Cílem projektu je podpoření výrobní kapacity, růst výkonů, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních míst v oblasti se soustředěnou podporou státu – region s vysokou mírou nezaměstnanosti. Nárůst úspory, které bude nová technologie generovat, umožní rozvoj společnosti a zaručuje udržitelnost projektu. Nová technologie, která byla pořízena z části z dotace, je výkonnější a má levnější provoz, což se promítne do cen výrobků. Nově pořizované technologie jsou energeticky velmi úsporné a díky vzájemné propracované synergii návazných činností odpadnou postupy, které byly dříve prováděny. Plánujeme zvýšení obratu, snížení nákladů na jednotku produkce, snížení materiálové náročnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a nábor nových pracovních sil. To vše, díky pořízení dvou vysokozdvižných plošin. Pro danou operaci byla poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie: MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020,
Výzva III – programu podpory TECHNOLOGIE